Heretik Anton, ml.

Tituly: 
Doc., PhD.
Zameranie: 
všeobecná psychológia
Kontakt: 
anton.heretik2@uniba.sk
Miestnosť: 
406a
Konzultačné hodiny: 
Streda 9:00-11:00 (LS 2015)
Zaradenie: 
odborný asistent
Funkcia na katedre: 
tajomník
Základný životopis: 
 • od 1.9. 2001 Odborný asistent na Katedre psychológie
 • 2001 Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce (PhD)
 • 2001 atestácia z klinickej psychológie SPAM
 • 1997-2001 klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej Nemocnice Ružinov, Bratislava
 • 1997–2001 doktorand denného štúdia na KP FF UK Bratislava
 • 1991-1997 FFUK odbor psychológia (Mgr)
 
Zameranie:
Zaujíma sa o oblasť klinickej psychológie a základných psychologických disciplín najmä emocionality a jej porúch. Absolvent trojročného výcviku v Procesorientovanej psychoterapii.
 Výučba: 
Katedra psychológie:
 • Všeobecná psychológia IV (Emocionalita a motivácia)
 • Experimentálny výskum
 • Sociálne psychologický výcvik 1 a 2
 • Evolučná psychológia
Pre študentov pedagogiky na FF UK učiteľských kombinácií:
 • Psychológia I 
 • Všeobecná psychológia
 
Publikačná činnosť:
Autor a spoluautor vyše 40 vedeckých publikácií.
 • Heretik, A., sr., Heretik, A., jr. (eds) a spol.: Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof. 2007, 815 s. ISBN: 978-80-89322-00-8.
(Publikácia bola ocenená cenou prof. Guensbergera Slovenskej psychiatrickej spoločnosti)
 • Heretik, A., jr., Heretik, A., sr., Novotný, V., Ritomský, A., Pečeňák, J.: EPIAF – Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Nové Zámky: Psychoprof, 2008, 152.s. ISBN 978-80-89322-01-5.
 • Novotný, V., Heretik, A., Heretik A., jr, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPIA - Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku, Nové Zámky, Psychoprof, 2006. 222 s.
 • Heretik, A., sr., Heretik, A., jr., Novotný, V., Pečeňák, J., Ritomský, A.: Šesťmesačná prevalencia a aktuálna depresia na Slovensku. In Vavrušová, L. eds: Bipolárna porucha, Osveta Martin s.r.o., 2004, s.29-36, ISBN 80-8063-136-0.
 • Heretik, A, sr., Heretik A., jr, Novotný, V, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPID Epidemiológia depresií na Slovensku, Psychoprof, Nové Zámky, 2003.
(Publikácia bola ocenená Cenou Literárneho Fondu za vedeckú a odbornú literatúru v roku 2003 v kategórii biologických a lekárskych vied.)
 • Heretik A. ml: Doktorandská dizertačná práca: Porovnanie efektívnosti psychoedukačných programov v liečbe schizofrénie, FF UK, Bratislava 2001.